Kontakti

Uprava

Adis Kadrić

CEO
adis.kadric@oslobodjenjeservisi.ba

Zlatko Kljajić

COO
zlatko.kljajic@oslobodjenjeservisi.ba

Ljiljana Pašić

CFO
ljiljana.pasic@oslobodjenjeservisi.ba

Marketing i prodaja

Meliha Hodžić

Rukovodilac print marketinga
meliha.hodzic@oslobodjenjeservisi.ba
+387 62 341 914

Delila Dervišević

Menadžer marketinga i prodaje
delila.dervisevic@oslobodjenjeservisi.ba
+387 62 988 477

Sadeta Vejzović

Rukovodilac TV marketinga
sadeta.vejzovic@oslobodjenjeservisi.ba
+387 66 803 104

Amela Halilović

Menadžer marketinga
amela.halilovic@oslobodjenjeservisi.ba
+387 66 086 573

Aida Tandirević

Agent prodaje
aida.tandirevic@oslobodjenjeservisi.ba
+387 62 988 533

Adisa Kurtović

Administrator za analizu i projekte
adisa.kurtovic@oslobodjenjeservisi.ba
+387 61 811 087

Senad Žderović

Šef distribucije
senad.zderovic@oslobodjenjeservisi.ba
+387 62 778 291

Tihomir Vranjković

Koordinator tiraža
tihomir.vranjkovic@oslobodjenjeservisi.ba
+387 62 789 007

Oglasne službe

OGLASNA SLUŽBA BISTRIK

Bistrik 9

oglasno@oslobodjenje.ba

+387 33 468 161

OGLASNA SLUŽBA STARI GRAD

ZELENIH BERETKI 14

oglasnosg@oslobodjenje.ba

+387 33 205 938

OGLASNA SLUŽBA NEDŽARIĆI

ANTE BABIĆA DO BR. 3

oglasnone@oslobodjenje.ba

+387 33 465 390

Povežite se s nama!